Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประวัติส่วนตัว

------------------------
ชื่อ – สกุล : นางสาวศุภลักษณ์ ทิพพานนท์
อายุ 42 ปี อาศัย บ้านเลขที่ 26หมู่5 ต.หญ้าปล้อง อ. เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
อาหารที่ชอบ :  ยำทุกชนิด
กีฬาที่ชอบ :  ปั่นจักรยาน
สีที่ชอบ : สีม่วง
เวลาว่าง : อ่านหนังสือ  ออกกำลังกาย
การศึกษา : กำลังศึกษาระดับ ปวส.ชั้นที่ที่2 เทียบโอนประสบการณ์
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คติประจำใจ : ทำวันนี้ให้ดีที่สุด คิดบวก
เป้าหมายการดำเนินชีวิต : สอบข้าราชการติดและบรรจุได้

************************

 

เว็บไซต์จัดทำขึ้นสำหรับประกอบการเรียน วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ เทียบโอนความรู้และประสบการณ์นักศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้รุ่นที่ 13 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูผู้สอน นางสาววิภาวี ณ นิมิตร